Про місцевий бюджет Великоєрчиківської сільської ради на 2017 рік

Великоєрчиківська сільська рада

Сквирського району Київської області

12  сесія  07 скликання

 

Рішення

 

«23» грудня 2016 року                                                        №01-12-07    

 

 

Про місцевий бюджет Великоєрчиківської

 сільської ради на 2017  рік

Великоєрчиківська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи Великоєрчиківського сільського бюджету у сумі 685600,00  грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  685200,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 400,00 грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 685600,00 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  685200,00 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 400,00 гривень;

- повернення кредитів до сільського бюджету у сумі 0,00 грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету - 0,00 грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з сільського бюджету у сумі 0,00 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 0,00 грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 0,00 грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 0,00 грн. та спеціального фонду сільського бюджету 0,00 грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 0,00 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 685200,00грн. та спеціальному фонду 400,00 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  4500,00 гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд сільського  бюджету у сумі 0,00 гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- Оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2110);

- Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120);

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270).

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  0,00 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу сільського бюджету станом на «23» грудня 2016 року у сумі 0,00 гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 грн. Уповноважити керівника виконавчого органу сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69  Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

  • Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів;
  • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
  • Податок на майно;
  • Єдиний податок;
  • Плата за надання адміністративних послуг;
  • Державне мито.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.67 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені ст. Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69 п.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

- Екологічний податок.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017                                                                                                                           рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 13 п.1 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені Бюджетним кодексом України.

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Дане рішення та додатки до нього набирають чинності з 1 січня 2017 року.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів, комунальної власності.

 

 

 

 

 

Сільський голова               С.М.Чмирь

 

Пояснююча записка див.файл

Додатки до рішення див.файл